Vračila in zamenjave

MOŽNOST VRAČILA IN ZAMENJAVE

Vračilo in menjava sta mogoča skladno z določbami Zakona o varstvu potrošnikov.

Zakonska pravica do odstopa od pogodbe

Kupec (fizična oseba, ki kupi blago za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 15 dneh od prevzema prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok začne teči naslednji dan od dneva prevzema blaga.
Odstop od pogodbe sporoči na e-naslov prodajalca: artega@artega.si. S potekom tega roka ugasne pravica kupca, da od pogodbe odstopi.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago vrne po pošti na naslov: CHC, d.o.o., Neubergerjeva 30, 1000 Ljubljana.

Vrnitev blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.
Kupec mora blago vrniti prodajalcu nepoškodovano, s pripadajočimi etiketami na artiklih in v nespremenjeni količini. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga.

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno najkasneje v roku 15 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Spletna trgovina vrne prejeta plačila potrošniku s plačilom na transakcijski račun.
Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen popust, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se kupcu ne vrnejo. Vrne se le vplačani znesek.